ANUNTURI

Caiet de sarcini

privind atribuirea Contractului de proiectare si efectuarea unor  lucrări pentru proiectul ,, Lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse in iulie 2021 in comuna Valea Sarii, Județul Vrancea”

  1. Obiectul contractului:  Proiectare si  Lucrari de refacere a infrastructurii locale    afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse in iulie 2021, in comuna Valea Sarii , judetul Vrancea                    
  2. Codul de clasificare CPV: 45233142-6- Lucrări de reparare a drumurilor
  3. Valoarea estimativa a achiziției: 400 000,00 lei fără TVA
  4. Date de contact ale Autorității Contractante: Comuna Valea Sarii, cu sediul în Comuna Valea Sarii, Județul Vrancea, cod poștal 627390, telefon/fax 0237671085, cod fiscal 4297797, reprezentata legal prin Primar Marcu Valentin.

Pentru mai multe informatii, descarcati arhiva de mai jos

Fișiere atașate

Înapoi