Centrul PAPI

Centrul PAPI din comuna Valea Sării, judeţul Vrancea, a devenit una din cele mai active instituţii din mediul rural în domeniul formării profesionale şi reconversiei forţei de muncă. Pe lângă cele trei burse a locurilor de muncă organizate în acest an, în parteneriat cu AJOFM, Centrul PAPI a organizat în colaborare cu agenţia judeţeană și un dialog pe tema accesării fondurilor europene cu efecte în ocuparea şi calificarea forţei de muncă.

 

Invitaţia la dialog a fost adresată agenţilor economici, potenţialilor beneficiari de servicii oferite de AJOFM, reprezentanţilor unor instituţii publice locale, partenerilor sociali şi societăţii civile. "Dezbaterea a făcut parte din agenda planului de acţiuni din anul 2010 a AJOFM, de promovare a accesării Fondurilor Europene prin realizarea unor întâlniri zonale de lucru, cu parteneri de dialog din cadrul potenţialilor aplicanţi. Temele dezbaterii de la Centrul PAPI din Valea Sării au fost "Oportunităţile Fondurilor Structurale", "Programul operaţional sectorial dezvoltare resurse umane" şi "Parteneriatul public privat"", a precizat Mirel Bordea, responsabilul RECL Valea Sării.

 

Centrul PAPI din comuna Valea Sării, judeţul Vrancea, organizează în fiecare lună câte o bursă a locurilor de muncă.

 

Anul trecut, a fost încheiat parteneriatul dintre primărie, prin centrul PAPI şi AJOFM, în scopul colaborării la derularea programelor de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2010. Atunci, la PAPI a fost organizată o primă Bursă a Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi, urmată de alte două burse pentru localnici. Apoi, bursele au început să fie organizate lunar, atât pentru locuitorii celor cinci sate componente ale localităţii, Valea Sării, Matacina, Colacu, Prisaca şi Poduri, dar şi pentru locuitorii din comunele învecinate.

 

Dezvoltarea unor astfel de programe de ocupare a forţei de muncă face parte din strategia asigurării sustenabilităţii Centrului PAPI Valea Sării prin dezvoltarea sistematică a unor parteneriate cu instituţii administrative pentru dezvoltarea unor activităţi care să ofere soluţii concrete problemelor cu care confruntă publicul beneficiar al serviciilor sale. În acest context, mai sunt organizate şi alte generi de activităţi PAPI.

 

Înapoi