Prezentare generală

Comuna Valea Sării este situată în judeţul Vrancea, în zona depresionară subcarpatică şi pe cursul de apă a râului Putna. Comuna este compusă din satele : Valea Sării - satul reşedinţă de comună, Mătăcina, Colacu, Poduri și Prisaca

 

O descoperire cu adevărat senzaţională a fost făcută pe cursul pârâului Bozu, din comuna

Valea Sării, care a dus la declararea zonei ca arie protejată.Importanţa ştiinţifică a rezervaţei

constă în abundenţa de urme de animale şi plante de acum 5-7 milioane de ani, care s-au

conservat perfect pe un ansamplu de gresii.


Înapoi