ANUNTURI

Caiet de sarcini

privind atribuirea Contractului de lucrări pentru obiectivul „Refacere si consolidare rambleu drum local Capul Malului, comuna Valea Sarii, Județul Vrancea”

  1. Obiectul contractului: 1. Refacere drum, Comuna Valea Sarii, Județul Vrancea                           2.  Consolidare rambleu Comuna Valea Sarii, Județul Vrancea                           
  2. Codul de clasificare CPV: 45233142-6- Lucrări de reparare a drumurilor
  3. Valoarea estimativa a achiziției: 188.402,00 lei fără TVA
  4. Date de contact ale Autorității Contractante: Comuna Valea Sarii, cu sediul în Comuna Valea Sarii, Județul Vrancea, cod poștal 627390, telefon/fax 0237671085, cod fiscal 4297797, reprezentata legal prin Primar Marcu Valentin.

Pentru mai multe informatii, descarcati arhiva de mai jos

Înapoi